Hopp til innholdet

Bjønnhikoia

UtleidNoe gangavstand

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom oppført 1942.

Fasiliteter

Koie med historisk sus i veggene (navnet!).

Størrelse

5,6 x 5,6 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia ligger inntil barskogreservatet på Årkjølen. På sommerstid er det ca. 20 minutters gange til koia. På vinterstid må en regne 1 time hvis vegen ikke er brøytet innover i området. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse. Koia er et ypperlig utgangspunkt for jaktopplevelser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Det er ikke behov for vedlikehold utover normal årlig slitasje på maling m.m.

Tilbake til oversikt