Hopp til innholdet

Bjønnmyrkoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom. Koia er gammel, uten at vi kjenner til når den er oppført.

Fasiliteter

Nær veg om sommeren.

Størrelse

4,5 x 4 m

Leietid

Utleid ut 2025

Beliggenhet

Koia ligger i den vestre delen av Romedal Almenning. Fint utgangspunkt for småviltjakt. Det går veg forbi koia om sommeren. På vinterstid er det ca. 20 minutter på ski.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Romedal Almenning renoverte denne koia i 1999. Ingen vedlikeholdsbehov utover ordinært årlig vedlikehold.

Tilbake til oversikt