Hopp til innholdet

Bjørkbekkoia

UtleidVed helårsvei

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Gammel koie oppført i tømmer, hvor det ikke har lyktes oss å finne byggeår.

Fasiliteter

Koie med alt i ett rom.

Størrelse

4,8 x 4,5 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia ligger like inntil vegen som fører til Løvliseter. Meget enkel adkomst hele året.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er restaurert. Det er også oppført et nytt uthus. Det er således kun årlig normalt vedlikehold som vil være påkrevet de nærmeste årene.

Tilbake til oversikt