Hopp til innholdet

Bjørkekoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med to rom oppført 1942.

Fasiliteter

Godt utstyrt koie med preg av hytte.

Størrelse

7,5 x 5,4 m

Leietid

Utleid ut 2025

Beliggenhet

Koia ligger fint til på oversiden av et gammelt fraflyttet småbruk. Om sommeren kan du kjøre like til dør, mens koia er tilgjengelig vinterstid ved å ofre 15 minutter på ski.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble renovert i sin helhet i 1998.

Tilbake til oversikt