Hopp til innholdet

Bjørnstadbrakka

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Reisverkskoie.

Fasiliteter

Koia er bygd med 2 rom, for separat matlaging.

Størrelse

7 x 6 m

Leietid

Utleid ut 2024

Beliggenhet

Koia ligger øst i Stange Almenning. I sommerhalvåret er det 15 minutters gange fra bilveg. På vinterstid må en regne 45 minutter på ski.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koie samt skåle/do fremstår som godt vedlikeholdt.

Tilbake til oversikt