Hopp til innholdet

Bjørnstaddamskoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie

Fasiliteter

Koia har 2 rom med dør i mellom. Dette gir muligheter for å skille kjøkken fra stue/soverom. Koia og omgivelsene er til en viss grad tilpasset funksjonshemmede. Nær veg sommerstid.

Størrelse

7,2 x 5,2 m

Leietid

Utleid ut 2026

Beliggenhet

Koia ligger ved den gamle Bjørnstaddammen i elva Gaukåa. Muligheter for bra fiskefangster. Videre er koia et fint utgangspunkt for jakt og øvrig opplevelsesferie i skog og utmark.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er restaurert slik at det kun er årlig vedlikehold som er påkrevd. Nytt uthus ble oppført i 1998.

Tilbake til oversikt