Hopp til innholdet

Brattbakkoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med god standard.

Fasiliteter

Som gjennomsnittet av våre tømmerkoier.

Størrelse

6 x 5 m

Leietid

Utleid ut 2024

Beliggenhet

Koia ligger langs vegen inn mot Fløtbakken. På sommertid er det om lag 800 meters gangavstand til koia. På vinteren 300 meter lenger hvis vegen ikke er brøytet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble restaurert for en del år tilbake.

Tilbake til oversikt