Hopp til innholdet

Bundtjernskoia

UtleidVed helårsvei

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Koie i tømmer, oppført 1941. Koia består av 3 beboelsesrom i tillegg til tørkerom og gang.

Fasiliteter

Koia har innlagt strøm.

Størrelse

8 x 6,4 m

Leietid

Utleid ut 2026

Beliggenhet

Koia ligger like inntil Fv. 24 i nordenden av Bunntjernet (oppdemt fiskevann). Ypperlig sted for den som er fiskeinteressert.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia fremstår som meget godt vedlikeholdt. Det er således ikke behov for annet enn årlig ettersyn.

Tilbake til oversikt