Hopp til innholdet

Busvoldseterkoia

UtleidNoe gangavstand

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

En av de større tømmerkoiene våre. Koia har to rom og er oppført i 1947.

Fasiliteter

Meget tiltalende koie beliggende i et av allmenningens flotteste naturområder.

Størrelse

7,5 x 5,4 m

Leietid

Utleid ut 2025

Beliggenhet

Koia ligger inntil barskogreservatet på Årkjølen. På sommerstid tar det ca. 15 minutter å gå inn til trappa. På vinterstid må en regne en drøy time hvis vegen ikke er brøytet innover i området. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse. Koia er et ypperlig utgangspunkt for jaktopplevelser

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble fullstendig renovert i år 2001. Den fremstår i dag med høy standard til koie å være. Alt du behøver for mange fine dager i et av våre flotteste områder.

Tilbake til oversikt