Hopp til innholdet

Butjernskoia

UtleidNoe gangavstand

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie som har panel innvendig. Ett rom.

Fasiliteter

Trivelig tømmerkoie.

Størrelse

4,5 x 4 m

Leietid

Utleid ut 2026

Beliggenhet

Koia ligger usjenert til ved utløpet av Butjernet (fiskevann). Det er 20 minutters gange fra sommerveg. På vinteren må du påregne 45 minutter på ski så fremt Sunnåvegen ikke er brøytet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er renovert i 1999-2001 med blant annet nytt uthus. Det er således kun vedlikehold med tanke på årlig slitasje som er påkrevd.

Tilbake til oversikt