Hopp til innholdet

Bygdebergskoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom oppført 1923. Dette er en av våre eldste koier. Den skiller seg ut fra de nyere ved at taket er adskillig brattere.

Fasiliteter

Enkel koie med ett rom.

Størrelse

5,0 x 4,3 m

Leietid

Utleid ut 2025

Beliggenhet

Koia er lett tilgjengelig sommerstid, 80 meter fra bilveg. På vinterstid må en regne 10 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Bygdebergskoia er et godt utgangspunkt for jakt og turgåing i den nord-østre delen av Romedal Almenning.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia har gjennomgått en fullstendig renovering i 2009. Den fremstår nå som et fint sted for rekreasjon.

Tilbake til oversikt