Hopp til innholdet

Dangelbu

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Dangelbu som ligger i Nordre Spitalen er ei tømmerkoie bestående av to rom. Byggeår ukjent.

Fasiliteter

En av våre større koier.

Størrelse

Grunnflate ca 25 kvm

Leietid

Ledig

Beliggenhet

Koia er lett tilgjengelig med veg frem til døra på sommeren. Etter 20 minutter på ski en vinterdag når du fram til koia, som egner seg ypperlig som utgangspunkt for all slags utmarksvirksomhet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble påkostet en del høsten 2011 slik at den fremstår som godt vedlikeholdt. Normalt årlig vedlikehold vil være tilstrekkelig fremover.

Tilbake til oversikt