Hopp til innholdet

Dyrøikoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom, oppført i 1933.

Fasiliteter

Koie har etter restaurering blitt et svært trivelig sted. 

Størrelse

4,8 x 4,3 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia har en meget fin beliggenhet like inntil en usjenert stikkveg. På vinterstid går det skispor i form av «trikkeskinner» rett foran døra. Denne løypa er bundet sammen med det øvrige skitilbudet som har samlingssted på Pruterud skisenter. Koia er videre et meget godt utgangspunkt for jakt og dyrking av andre friluftsinteresser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble pusset opp i 1997. Det vil derfor kun være behov for små vedlikeholdsarbeider i form av maling de nærmeste årene.

Tilbake til oversikt