Hopp til innholdet

Eltondammen

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Gammel fløterbu i tømmer, oppført 1937. Koia består av ett rom. Koia er den eneste i sitt slag med en spesialtilpasset innredning utført av en fagmann. Koia gir deg dermed en unik opplevelse med luksus med høy kvalitet i enkel standard. Videre er det bygd et artig uthus på tomta.

Fasiliteter

Unik beliggenhet med bademuligheter i elva. Nær veg sommerstid.

Størrelse

5,6 x 4,2 m

Leietid

Utleid ut 2026

Beliggenhet

Koia ligger på vestsiden av Rasensjøen, om lag 5 min. fra bilveg. På vinterstid vil det være ca. 45 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse. Koia er et godt utgangspunkt for jaktopplevelser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Det er kun behov for ordinært årlig vedlikehold de nærmeste årene.

Tilbake til oversikt