Hopp til innholdet

Elvarheim

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med to rom.

Fasiliteter

God plass for en familie.

Størrelse

44 m2

Leietid

Utleid ut 2026

Beliggenhet

Meget enkel adkomst i sommerhalvåret da det går veg like forbi. Koia ligger inntil Pottseteråa med fiskemuligheter. Vinterstid må du regne med ca. 30 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Elvarheimkoia ble renovert høsten 1999. Det er lagt nytt isolert gulv. Videre er det murt ny pipe. Inngangsdør er også skiftet. Koia fremstår i dag som godt vedlikeholdt.

Tilbake til oversikt