Hopp til innholdet

Finnburet

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie oppført 1943. Dette er den største koia i Romedal Almenning. Koia består av to rom og gang.

Fasiliteter

Meget god plass i ei koie som har mange muligheter hva gjelder innredning, og dermed også bruksområder.

Størrelse

13,3 x 6,4 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia ligger like inntil vegen som fører østover til Årkjølen barskogreservat. Vinterstid vil du bruke ca. 40 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse. Et av de beste utgangspunktene for jakt- og fiskeopplevelser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble restaurert i 1998. Det vil derfor ikke være nødvendig med annet enn vanlig forefallende vedlikeholdsarbeider fremover.

Tilbake til oversikt