Hopp til innholdet

Fløtbakken

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Koie i reisverk. Byggeår ukjent.

Fasiliteter

Koie med 2 rom.

Størrelse

Koia har en grunnflate på ca. 30 m2

Leietid

Utleid ut 2023

Beliggenhet

Koia ligger fint til nord i Stange Almenning. På sommeren er det bilveg helt frem til koia. Vinterstid må en regne inntil 1 time på ski hvis vegen ikke er brøytet. Rundt 200 meter nord for koia ligger Gaukilsjøen med muligheter for ulike vannaktiviteter.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble renovert vinteren 2019. Fremstår nå som ei ny koie.

Tilbake til oversikt