Hopp til innholdet

Gåsaukoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Lita tømmerkoie som ble ferdig restaurert i år 2001. Ett rom med ny vedovn. Ellers enkel innredning.

Fasiliteter

Nær veg om sommeren. Kort avstand til Svartputten.

Størrelse

5 x 3,5 m

Leietid

-

Beliggenhet

Koia ligger syd for Svartputten like inntil skogsbilveg. I vinterhalvåret ca. 40 minutter på ski etter oppkjørt løype hvis vegen ikke er brøytet. Stedet egner seg godt for flere typer friluftsaktivitet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Ingen utover ordinært årlig vedlikehold. 

Tilbake til oversikt