Hopp til innholdet

Hermannbua

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Koie i reisverk, oppført i 1948. Koia består av to rom.

Fasiliteter

Beliggende i område med lite trafikk på så vel veg som i terrenget.

Størrelse

7,1 x 5,7 m

Leietid

Utleid ut 2026

Beliggenhet

Koia ligger like inntil veg på det vestre distriktet av allmenningen. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse. Godt utgangspunkt for jakt.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia trenger kun små vedlikeholdsarbeider de nærmeste årene.

Tilbake til oversikt