Hopp til innholdet

Hygga

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom, oppført i 1941.

Fasiliteter

Gangavstand til større vann.

Størrelse

5 x 4,5 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia er lett tilgjengelig sommerstid, 150 meter fra bilveg. Meget godt utgangspunkt for jakt og turgåing i den østre delen av Romedal Almenning. Beliggenheten er mellom Gransjøen og Veltgransjøen – gode fiskevann.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Hygga er på linje med våre andre koier, godt vedlikeholdt.

Tilbake til oversikt