Hopp til innholdet

Jøssingbo

UtleidVed helårsvei

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Koie med ett rom. Byggeår ukjent. Nytt uthus oppført 2016.

Fasiliteter

Flott utsikt over Gransjøen

Størrelse

Grunnflate ca. 30 kvm.

Leietid

Utleid til 2027

Beliggenhet

Koia er lett tilgjengelig med veg frem til døra på sommeren. I vinterhalvåret er det ca. 100 meter å gå hvis vegen ikke er brøytet. Beliggenheten gjør at koia er et ypperlig utgangspunkt for all slags utmarksvirksomhet. Skiløyper blir kjørt opp i området. Vannene i nærheten innbyr til så vel bading som annen vannaktivitet, og er til dels fiskerike. Barnevennlig.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia fikk et ansiktsløft med blant annet ny maling og inngangsparti i 2016. Videre er det foretatt en del maling innvendig. Koia er dermed svært tiltalende der den står.

Tilbake til oversikt