Hopp til innholdet

Jutsjøkoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Koia er flyttet fra tomta nede i lia ved Romedal Prestegårdsskog. Grunnet store råteskader ble mye av tømmeret skiftet ut. Koia består av ett rom og er oppført i år 2008. Nyoppført skåle/do.

Fasiliteter

Nær sjø og sommerveg

Størrelse

4,6 x 4,1 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia har en fin plassering om lag 50 meter fra Jutsjøen, med utsikt ned til denne. Jutsjøkoia ligger like inntil bilveg. Vinterstid kan det bli om lag 30 minutter på ski de årene vegen ikke er brøytet. Et ypperlig utgangspunkt for jakt- og fiskeopplevelser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Det er minimalt vedlikeholdsbehov de nærmeste årene.

Tilbake til oversikt