Hopp til innholdet

Kairo

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie oppført i 1944 på Mathisdammen, senere flyttet. Navnet er satt av Kai Henriksen som stod for flyttingen. Koia består av to rom og gang.

Fasiliteter

Fantastisk utsikt mot Vestmarka.

Størrelse

8,4 x 6,5 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia ligger like inntil vegen ved Årkjølen barskogreservat. Vinterstid vil det være ca. 1 time på ski hvis vegen ikke er brøytet. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse. Et av de beste utgangspunktene for jakt- og fiskeopplevelser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble restaurert i 1996.

Tilbake til oversikt