Hopp til innholdet

Killingholmen

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Koie fra 1947 oppført i reisverk.

Fasiliteter

Koia har en unik beliggenhet like ned til Harasjøen hvor mulighetene for ulike vannaktiviteter er ypperlige.

Størrelse

7,2 x 5,8 m

Leietid

Utleid ut 2025

Beliggenhet

1,5 km fra helårsveg, 200 meter fra veg i sommerhalvåret.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er fullstendig oppusset. Det er således kun nødvendig med normalt årlig vedlikehold.

Tilbake til oversikt