Hopp til innholdet

Kjelkmyrkoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom oppført i 1942.

Fasiliteter

Usjenert beliggenhet, vanskelig å oppdage.

Størrelse

4,9 x 4,8 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia ligger på vestsiden av Rasensjøen, om lag 10 minutter fra bilveg. På vinterstid vil det være ca. 30 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse. Koia ligger i et godt jaktterreng.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia har vært gjennom en omfattende restaurering. Dermed er det kun behov for ordinært årlig vedlikehold de nærmeste årene.

Tilbake til oversikt