Hopp til innholdet

Kjølkoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Koie oppført i bindingsverk.

Fasiliteter

God og varm koie.

Størrelse

6 x 5 m

Leietid

Utleid ut 2023

Beliggenhet

Koia ligger i den syd-østre delen av allmenningen. Koia har lett adkomst i sommerhalvåret da den ligger i enden av en skogsbilveg. Om vinteren er det ca. 30 minutters gange på ski.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia fikk ny ytterkleding med tilleggsisolering i 2010. Den fremstår dermed som godt vedlikeholdt.

Tilbake til oversikt