Hopp til innholdet

Kongsgården

LedigGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Gammel tømmerkoie

Fasiliteter

Varm og god koie.

Størrelse

4,5 x 3 m

Leietid

Ledig

Utgangspris

13 000 kr per år

Depositum

1/2 års leie

Visning

Etter avtale

GPS-posisjon

60.545631
11.382308
Vis kart

Beliggenhet

Koia ligger nord for Lalumsvangen setermuseum. Den vil egne seg som utgangspunkt for jakt- og frilutsopplevelser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble fullstendig renovert rundt århundreskiftet.

Tilbake til oversikt