Hopp til innholdet

Maribo

UtleidNoe gangavstand

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Dagens koie er den tidligere stallen som rundt år 2010 ble innredet som koie. Den andre koia som stod på stedet ble i 2023 tatt ned og skal settes opp igjen ved Broberg syd for Malungen.

Fasiliteter

Uthus med badstu. Ny utedo 2023.

Størrelse

4,8 x 4,7 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia ligger inntil barskogreservatet på Årkjølen. På sommerstid er det om lag 25 minutters gange fra bilveg. På vinterstid må en regne en drøy time på ski hvis vegen ikke er brøytet innover i området. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse. Koia ligger gunstig til for jaktopplevelser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia fremstår per 2023 som bra. Det er ikke behov for noe vedlikehold utover ordinær maling som følge av årlige slitasje.

Tilbake til oversikt