Hopp til innholdet

Møkkedalskoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie av eldre årgang. Etter renovering i år 2000 ble koia et ypperlig utgangspunkt for jakt.

Fasiliteter

Usjenert på en liten inngjerdet plass i skogen

Størrelse

5,5 x 3,5 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia ligger på den østre delen av Stange Almenning. På sommerstid er det kun fem minutters gange fra bilveg. Vinterstid må en regne nær en time på ski.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble fullstendig renovert sommeren 2000. I tillegg er det satt opp nytt uthus inneholdende skåle og do. Koia har dermed ikke behov for annet enn ordinært vedlikehold de nærmeste årene.

Tilbake til oversikt