Hopp til innholdet

Muslivangen

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Gammel skogskoie i tømmer med to rom. Byggeår ukjent.

Fasiliteter

Denne koia ligger usjenert til.

Størrelse

Grunnflate ca. 25 kvm.

Leietid

Utleid ut 2026

Beliggenhet

Ca. 20 minutters gange sommerstid. På vinteren en halvtime på ski.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er godt vedlikeholdt, slik at det kun er behov for årlig vedlikehold med tanke på normal slitasje.

Tilbake til oversikt