Hopp til innholdet

Navarhaugen

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie, oppført i 1941. Koia består av ett rom.

Fasiliteter

Nær veg sommerstid.

Størrelse

5,2 x 3,8 m

Leietid

Utleid ut 2025

Beliggenhet

Koia ligger på vestsiden av Rasensjøen, like inntil bilveg. På vinterstid vil det være om lag 45 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse. Koia er et godt utgangspunkt for jaktopplevelser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia har kun behov for ordinært årlig vedlikehold den nærmeste tiden da den har blitt renovert.

Tilbake til oversikt