Hopp til innholdet

Navarhaugkoia

ÅpenNoe gangavstand

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Navarhaugen, eller Navarhaugkoia ble bygd høsten 1936. Det er den siste koia som ble satt opp av tømmerhoggerne sjøl i Stange Almenning. Koia er bygd av Per Stensby, Hans Brustad, Arne Stensrud og Aksel Slåttsveen. De tre første var fra Mo i Nord-Odal og Aksel Slåttsveen var fra Espa. Koia ble satt opp til tømmerdrift høsten 1936, og det var disse fire som lå der den høsten. Koia ble satt opp av tømmer som ble hogd på stedet. Koia er enkelt bygd med enkle laftehogg og mose mellom stokkene. Ingen av karene var tømrere, men hadde vært med på å sette opp enkle koier tidligere. Det ble satt inn et lite vindu med ei rute. Koia hadde ovn som ble hentet fra ei annen koie som ikke var i bruk. Det var jordgulv i koia.

Fasiliteter

Koia ble restaurert vinteren 2022-23. Den står nå åpen for deg som ønsker en enkel hvile- og overnattingskoie under skogstur i Stange Almenning. Vi ønsker deg og dine venner velkommen til å benytte dere av dette tilbudet. Helst ser vi at du kun er her ei natt/helg av gangen. Dette av hensyn til andre som vil bruke koia. Husk å erstatte den veden du bruker.

Størrelse

Ca. 15 kvm.

GPS-posisjon

60.5481
11.3677
Vis kart

Beliggenhet

Koia ligger rett syd for Knuksjøen. 20 minutter må du regne med å bruke hvis du vil besøke dette stedet. Godt jaktterreng og fine fiskemuligheter i nærheten. Navnet Navarhaugen er hentet fra Jens Von Bustenskjold av Sigurd Lybeck. Denne serien stod i ukebladet Arbeidermagasinet, og en av karane lignet på Navarhaugbonden. Det var Arne Stensrud som satte navn på koia. Koienavnet har senere gitt navn til området der koia står. På Almenningskart fra 1905 er området kalt Paalshaugen, men på kartet fra 1969 kalles det Navarhaugen. I Refsahlseterlia rett på østsiden av Navarhaugen satte Ola og Mikael Lien, Gammelsaga og Hersjøkara opp ei lita koie høsten 1934. Den ble kalt Skaugum og står fortsatt. Lia rundt koia kalles Skaugumlia av lokalkjente.

Jakt og fiske

Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er restaurert 2022-23 og har ingen ekstraordinære vedlikeholdsbehov de nærmeste årene.

Tilbake til oversikt