Hopp til innholdet

Nedre Tomrop

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom. Opprinnelig bygget i 1942. Flyttet til ny tomt i 1996.

Fasiliteter

Nærhet til Harasjøen med mange tilbud.

Størrelse

5,5 x 4,5 m

Leietid

Utleid ut 2024

Beliggenhet

Koia ligger om lag 500 meter fra Harasjøen/Fv.24. Veg helt fram på sommeren. Om vinteren må en regne med ca. 5 minutter på ski. Foruten fiske fra båt på sjøen er koia et gunstig utgangspunkt for jaktopplevelser

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Det er ikke behov for noe ekstraordinært vedlikehold utover ordinær maling som følge av årlige slitasje.

Tilbake til oversikt