Hopp til innholdet

Nybuåskoia

UtleidNoe gangavstand

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom. Oppført i 1941.

Fasiliteter

Senger og liten kjøkkenbenk.

Størrelse

Ca. 26 kvm.

Leietid

Utleid ut 2023

Beliggenhet

Koia ligger øst i Romedal Almenning. På sommeren må du regne ca. et kvarters gange fra bilveg. I vinterhalvåret når du fram via skiløype (preparert store deler av vegen) etter ca. 2,5 km.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia ble fullt renovert vinteren 2009. Det er således kun normalt årlig vedlikehold som er nødvendig de nærmeste årene.

Tilbake til oversikt