Hopp til innholdet

Nydamkoia

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Dette er ei gammel tømmerkoie hvor byggeår er ukjent. Koia består av ett rom.

Fasiliteter

Spennende koie langs gammelt fløtervassdrag med kulturminner.

Størrelse

Ca. 20 kvm.

Leietid

Utleid ut 2025

Beliggenhet

Koia ligger fint til langs Fallåa, like inntil bilveg. På vinteren må en regne ca. 15 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Koia er et hyggelig rekreasjonssted.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia gjennomgikk en full renovering sommeren 2004. Koia fremstår i dag slik den opprinnelig ble bygget. Altså kun med de gamle briskene og bord, uten noen form for kjøkkenbenk el.

Tilbake til oversikt