Hopp til innholdet

Opptjernsstøen

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom. Oppført i 1920. I tillegg er det innredet soverom i uthuset.

Fasiliteter

Nærhet til Harasjøen med en mengde muligheter.

Størrelse

5,1 x 4,6 m

Leietid

Utleid ut 2023

Beliggenhet

Koia ligger om lag 500 meter fra Harasjøen/Fv.24. Foruten fiske fra båt på sjøen er koia et gunstig utgangspunkt for jaktopplevelser og annen rekreasjon i naturen.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Ingen spesielle utover ordinært årlig vedlikehold.

Tilbake til oversikt