Hopp til innholdet

Petersborg

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Tømmerstallen fra Stensby som sammen med den opprinnelige koia på Petersborg er restaurert vinteren 2010. Ett rom.

Fasiliteter

Koia er restaurert med mineralull i gulv og tak. Ovnen sammen med en enkel kjøkkeninnredning gjør dette til ei trivelig stue. Ny skåle og utedo.

Størrelse

5,6 x 4,9 meter

Leietid

Utleid ut 2025

Beliggenhet

Koia har enkel adkomst om sommeren, da det kun er 200 meters gange fra bilveg. I og med at vegen ikke er brøytet hver vinter, vil du måtte gå om lag 30 minutter på ski på oppkjørte løyper fra Løvlia. Koia gir meget gode opplevelsesmuligheter for deg som er friluftinteressert.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Ikke noe utover ordinært årlig vedlikehold.

Tilbake til oversikt