Hopp til innholdet

Plassetra

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Koie i reisverk. En av våre koier med høyest standard. Godt vedlikeholdt uten behov for større utbedringsarbeider.

Fasiliteter

3 rom, fordelt på stue, kjøkken og soverom.

Størrelse

6 x 8 m

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia ligger på vestsiden av Rasensjøen, kun få meter fra sjøkanten. Dette er i det syd-østlige hjørne av Stange Almenning. Skogsbilveg som tar av fra Fv. 24 fører helt frem til koia. På vinterstid må en beregne 10 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Koia egner seg meget godt for de som er glad i fiske og andre vannaktiviteter. Rasensjøen har forbindelse med flere andre sjøer i området, noe som gir rike muligheter for kanopadling m.m.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia fremstår som godt vedlikeholdt. De nærmeste årene er det dermed ikke krav til større vedlikeholdsarbeider.

Tilbake til oversikt