Hopp til innholdet

Prestsetra

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Tømmerkoie med tre rom. Byggeår ukjent.

Fasiliteter

Flott tømmerkoie med god plass

Størrelse

Grunnflate ca. 35 kvm.

Leietid

Utleid ut 2025

Beliggenhet

Koia er lett tilgjengelig med veg frem til døra på sommeren. Etter ca. 20 minutter på ski en vinterdag er du framme ved inngangsdøra. Stedet egner ypperlig utgangspunkt for all slags utmarksvirksomhet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Etter et til dels omfattende reparasjoner vinteren 2020 fremstår koia nå som meget godt vedlikeholdt. Det er derfor kun behov for årlig vedlikehold med tanke på normal slitasje.

Tilbake til oversikt