Hopp til innholdet

Prøva

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Koie i reisverk med flere rom. Koia har 2 etasjer. Byggeår ukjent.

Fasiliteter

Stor familiekoie med mye plass.

Størrelse

Boligflate på ca. 70 kvm.

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Koia ligger syd i Stange Almenning. På sommeren er det bilveg helt frem. Vinterstid må en regne inntil 30 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Det er muligheter for å bli fraktet inn med snøscooter mot godtgjørelse. Koia er et bra utgangspunkt for jakt- og andre utmarksrelaterte opplevelser. I og med at koia er såpass stor, kan den være et godt utgangspunkt for en storfamilie.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia har fått en ansiktsløftning, slik at det kun er behov for årlig vedlikehold med tanke på normal slitasje.

Tilbake til oversikt