Hopp til innholdet

Rådhuset

UtleidVed helårsvei

Område

Stange Almenning

Byggeteknisk

Koie i reisverk med god standard.

Fasiliteter

Hele området Gammelsaga har vært gjenstand for en større opprustning for å gjenskape stedet som et tidligere knutepunkt i Stange Almenning. Koia er tilknyttet strøm.

Størrelse

7 x 7 m

Leietid

Utleid ut 2024

Beliggenhet

Koia ligger i tilknytning til den øvrige bebyggelsen på Gammelsaga midt i Stange Almenning. Totalt er det 3 koier + 2 hus som er leid ut/brukt som fritidsbolig på dette tunet. I tillegg finnes stall og låve/saghus. Med andre ord er det et «levende samfunn» her om sommeren. Området er meget barnevennlig. Videre er stedet er fint utgangspunkt for fiske, jakt og turmuligheter. Det er helårsveg like frem til koia.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia gjennomgikk en full restaurering i år 2001. Fremstår i dag som godt vedlikeholdt.

Tilbake til oversikt