Hopp til innholdet

Rasen Sagbrakke

UtleidGod tilgjengelighet

Område

Romedal Almenning

Byggeteknisk

Ny koie sommeren 2010. Denne er oppført som erstatning for koia som måtte rives for å gi plass til utvidelse av Fv. 24.

Fasiliteter

Ny koie som er god og varm sammen med rikelig plass for en større familie. Innlagt strøm.

Størrelse

93 kvm.

Leietid

Utleid ut 2027

Beliggenhet

Helt nede ved stranda ved Rasensjøen. 100 meter fra fylkesveg 24.

Jakt og fiske

Kontrakten gir utenbygdsboende rett til å kjøpe inntil to årskort for småviltjakt. Det kan etter avtale kjøpes ytterligere to årskort mot økt koieleie. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er ledige kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskerforening.

Vedlikeholdsbehov

Kun normalt vedlikehold med tanke på slitasje på overflatebehandling.

Tilbake til oversikt