• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Tjenesteyting

Romedal og Stange Almenninger tar på seg ulike oppdrag utenfor egen bedrift.

Eksempler:

  • Restaurering av eldre tømmerbygninger. Etter hvert har vi opparbeidet en betydelig "referansebank".
  • Blinking (syning) av spesialtømmer i forkant av avvirkning
  • Brøyting
  • Linjerydding
  • Ulike guideoppdrag knyttet til naturopplevelser, herunder guidet jakt.
  • Leveranser av spesialdimensjoner av tømmer

Kontakt oss for mer informasjon!