Hopp til innholdet

Årsmøter og valg 2024

Styrene inviterer alle bruksberettigede til årsmøter og valg.

Årsmelding, regnskap og valglister legges ut på hjemmesiden tre uker før årsmøtet. Forslag på andre kandidater til valget må leveres innen to uker før valget. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest en uke før møtet.

Etter årsmøtet serveres det middag. Resultatet av valget kunngjøres mot slutten av middagen. Påmelding til allmenningskontoret senest tre dager før møtedato, pga. matservering.

Stange Almenning

Fredag 5. april 2024 kl. 18.00 på Søndre Elton

Valg på Tingvold kl. 14.00-17.00, og etter årsmøteforhandlingene på Søndre Elton. HUSK legitimasjon.

Årsmelding og regnskap kan lastes ned som pdf her
Valgliste kan lastes ned som pdf her

Klikk her for å gå til påmeldingsskjemaet

Romedal Almenning

Fredag 12. april 2024 kl. 18.30 på Herredsvang

Valg samme sted kl. 14.00-16.30, og etter årsmøteforhandlingene. HUSK legitimasjon.

Årsmelding og regnskap kan lastes ned som pdf her
Valgliste kan lastes ned som pdf her

Klikk her for å gå til påmeldingsskjemaet

Dagsorden for årsmøtet

 1. Valget starter
  Styreleder åpner årsmøtet og refererer dagsorden
 2. Valg på nytt allmenningsstyre og ny valgkomité
 3. Årsmøteforhandlingene starter
  Valg av møteleder
 4. Valg av to bruksberettigede til å underskrive protokollen
 5. Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning
 6. Orientering om planer for kommende års virksomhet
 7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse (forslag fra valgkomitéen)
 8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse samt oppnevning av revisor for neste års regnskap
 9. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse (forslag fra styret)
 10. Behandling av eventuelle innkomne saker til årsmøtet
 11. Avgi uttalelse i andre saker som framlegges av allmenningsstyret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet.
 12. Presentasjon av nye kandidater til styret.
  Valget fortsetter umiddelbart etter at årsmøteforhandlingene er avsluttet, herunder også valg av valgkomité. Valgkomitéen oppfordrer flest mulig til å avgi stemme først etter at kandidatene har fått mulighet til å presentere seg.