Hopp til innholdet

Presisering om videre prosess vindkraft Stange Almenning

Det har kommet en del spørsmål om videre prosess i etterkant av utsendelsen. Som styret beskriver i den utsendte teksten i eget innlegg, så er første punkt egen sak under årsmøtet den 5. april. Her vil resultatene fra spørreundersøkelsen som ble sendt ut til de bruksberettigete bli gjennomgått. Det vil være innledninger om positive og negative sider ved en eventuell utredning av vindkraft, og en åpen debatt med innlegg fra de bruksberettigete, som er vanlig praksis i årsmøtet.

Neste steg vil være en intern prosess i Stange Almenning, med innhenting av kunnskap og dialog med de bruksberettigete. Hele tanken bak er å kunne imøtekomme behovene som de bruksberettigete har for mer fakta og innsikt i hva dette innebærer. Svarene i spørreundersøkelsen viser at det er mange forhold som folk er usikre på, og hvor det er behov for mer faglig påfyll. Det er ikke satt noen tidsbegrensing for hvor lang tid denne interne prosessen i Stange Almenning skal vare. Det kommer helt an på hvor mye tid de bruksberettigete trenger for å få nok innsikt og faglig trygghet om hva en eventuell utredning av vindkraft innebærer.

Da vi oppfatter å ha kommet til det punktet at en har oppnådd tilstrekkelig innsikt og faglig trygghet, kommer det neste steget i den interne prosessen i Stange Almenning. Det blir et ekstra møte (tilsvarende ekstraordinært årsmøte i andre organisasjoner, men det begrepet finnet ikke i Almenningsloven). I dette møtet vil det også bli innledninger som belyser positive og negative elementer og åpen debatt som vanlig. Det vil i forbindelse med dette møtet bli lagt opp til en avstemming for å veilede styret om en skal tillate en utredning på vår eiendom. Avhengig av utfallet av denne avstemmingen og styrets vurdering vil det bli fattet en beslutning om en skal gå videre til et formelt utredningsløp. Det vil i så fall involvere Stange kommune og eventuelt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og forutsetter at politikerne i Stange kommune ønsker en slik utredning.