Hopp til innholdet

Manntall for valg 2024

I 2024 er det valg av styremedlemmer i både Romedal Almenning og Stange Almenning.

For å kunne stemme må man være registrert i manntallet. Dette har den bruksberettigede selv ansvar for å følge opp. Manntallet er tilgjengelig for gjennomgang på allmenningskontoret Egerom. Er det feil i manntallet for din eiendom må korrigering sendes skriftlig til allmenningen per post eller e-post.

Det kan avgis to stemmer for hver bruksberettigete eiendom, enten slik at den som alene har stemmerett avgir to stemmer, eller ved at to som har stemmerett avgir én stemme hver ved personlig frammøte. Følgende regler gjelder:

 • To stemmer har:
  • Eier, ugift og uten innrapportert samboer.
  • Forpakter, ugift og uten innrapportert samboer. (Forutsetning: Skriftlig forpaktningsavtale der det framgår at forpakter skal utøve bruksretten, og at det gjenstår minst 2 år av forpaktningstida).
  • Representant for selskaper m.v. som møter med fullmakt.
  • Sameier som møter med fullmakt, hvis eiendommen eies av mer enn to sameiere.
  • Eier av to eller flere eiendommer (også når vedkommende er gift og ektefellene vil da kunne stemme for alle eiendommene og samlet avgi fire stemmer hvis begge møter).
 • Én stemme har:
  • Eier, gift eller med innrapportert samboer.
  • Forpakter, gift eller med innrapportert samboer.
  • Eierens ektefelle eller innrapporterte samboer.
  • Forpakterens ektefelle eller innrapporterte samboer.
  • Sameier, når det er to sameiere.

Det er ikke mulig å gi annen person fullmakt til å stemme for seg annet enn etter reglene ovenfor.

Invitasjon til årsmøte og valg sendes ut i løpet av mars.