Hopp til innholdet

Bruksrettsbefaring 2023

Fredag 16. juni 2023

Romedal Almenning og Stange Almenning inviterer bruksberettigede med ektefelle/samboer samt kårfolk til årets bruksrettsbefaring!

Bindende påmelding innen mandag 5. juni via påmeldingsskjema (klikk her),
e-post romedal.almenning@rasa.no / stange.almenning@rasa.no eller telefon: 62 58 53 60. Eventuelle matallergier meldes til allmenningskontoret.

Program

 1. Stopp på Sørli (09.00-10.00)
  • Kaffe og kake
  • Tegner «modellbord» og beskriver prosjektet
 2. Stopp ved Svenskkoia (10.30-11.15)
  • Skogskader
  • Klimatilpasning
  • Treslagsvalg
 3. Stopp ved Fløtbakken (11.30-13.30)
  • Orientering om kraft
  • Vegbygging/brua
  • Beite
  Lunsj
 4. Stopp ved Veltsetra (14.00-15.00)
  • Såing
  • Ungskogpleie
 5. Fra bussen ved Karlstad
  • Orientering om vegprosjektet fra bussen
 6. Stopp ved Flågåsveberget (15.30-16.00)
  • Orientering om prosjektet
 7. Stopp på Røhne Nordre (16.30)
  • Orientering om bruksrett – kraft
  • Solceller
  Middag (ca. kl. 18)
  • Retur busser ca. kl. 20.30

Kjøreruter

Stå på bussholdeplass langs oppsatte veger. Se etter buss med plakat og vis at du vil med. Vær ute i god tid – vi beregner at alle busser vil bruke ca. 1 time på sin rute.

Buss 1
Kl. 08.00 fra Vikingskipet: Fv222 til Skjelve – Jønsbergvegen til Ilseng – Gamlevegen –Løkenvegen – Gaustadvegen – Åsvegen – Andrew Furuseths veg – Tomtvegen – Vallsetvegen nordover til Korsbakken – RV3 – E6 til Sørli

Buss 2
Kl. 08.00
fra Vikingskipet: Over Stangebrua – Sandvikavegen – Vestbygdvegen til Stange Kirke – Sørumvegen – Såstadvegen – Kirkevegen – Storgata – Kr. Fjelds gate – Stange stasjon – Jernbanegata/Storgata – Romedalsvegen til Uthuskrysset – Dalsvegen – Skytragutua – Mågårdvegen til Romedal Sentrum – Solvinvegen til Uthuskrysset – E6 til Sørli

Buss 3
Kl. 08.00
fra Støsaga: Vallsetvegen til Korsbakken – Kolomoen til E6 – E6 til Sørli

Buss 4
Kl. 08.00
fra Strandlykkja v/ E6: E6 til Shell Espa – Gamle E6 til Tangen – Fv222 til Stange stasjon – E6 til Sørli


Vi ønsker alle hjertelig velkommen!
Romedal Almenning og Stange Almenning
Allmenningsstyrene