Hopp til innholdet

Bruksrettsportalen åpen frem til fredag 3. februar

Vi har mottatt noen tilbakemeldinger om at informasjonen rundt stengingen av Bruksrettsportalen har vært for dårlig, og flere har ikke fått med seg dette.
Det har derfor blitt bestemt at vi åpner Portalen noen dager for innlevering av søknader. 

 

 

 

Portalen holder åpent tom. fredag 3. februar, og det er kun fakturaer/kvitteringer datert i 2016 eller tidligere som kan leveres. Man kan ikke forvente å få utbetalt ytelser på dette før i april. 
Fakturaer fra 2017 kan leveres når «ny» Portal åpner igjen i april, ref tidligere info

Alle som har et vedtak fra 2016 eller tidligere vil bli kontaktet av bruksrettsutvalget for en gjennomgang av status i prosjektet. For søknader med vedtak skal det ikke legges inn søknad om utbetaling, da dette er noe dere blir enige med utvalget om. 

Jeg vil oppfordre alle til å følge med på hjemmesiden vår, da dette er vår informasjonskanal ut til de bruksberettigede. Denne informasjonen vil dog bli sendt pr. epost til alle vi har epostadressen til.

 

Skrevet av Susanne