Hopp til innholdet

RASA avsluttet elgjakta for 5 års perioden nå i ettermiddag.

På bildet ser dere kalven som ble felt på Gautadsetra jaktfelt i ettermiddag. De ble 6 av 8 dyr for dette laget i år. Totalt er det felt 111 elger av en tildelt kvote på 134.

Administrasjonen vil nå sammen med de tillitsvalgte oppsummere disse 5 årene. De samme personene vil også diskutere opplegget for neste periode med elgjakt. Målsettingen er å få avertert jakta inneværende mnd. Dermed vil det være mulig å få på plass kontrakter for neste periode før nytt-år.

Har du meninger og tanker som du ønsker at vi allmenningene skal kjenne til ber vi deg ta opp dette med «deres menn» (en av de 4 tillitsvalgte). 

Takk for i år.

Jaktkartet her på sida er oppdatert.

Skrevet av Jørgen