Hopp til innholdet

Regelverk på bruksretten for 2019

Regelverket på bruksretten for 2019 er nå klart. 
Som informert om i infomøtene er det ikke store endinger i år.
De fleste satsene er indeksregulert for 2 år. Språket har blitt forenklet og strukturen har forhåpentligvis blitt bedre. I RA er antall kvm det gis ytelser på  økt til 150 på verksted. 

 

 

 

  Dersom noen ønsker å ha utbetalinger med på 2018 må søknadene leveres i Bruksrettsportalen innen 12.01.19.

 

Regelverk Romedal Almenning 2019

Regelverk Stange Almenning 2019